• Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid
 

 1. Termen en definities
 2. Gegevens die we verzamelen
 3. Cookiebeleid


Laatst bijgewerkt op 10 mei 2024. Dit privacybeleid is na die datum onmiddellijk van kracht voor gebruikers.
eCarsTrade.com ('wij', 'ons') respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen door naleving van dit privacybeleid. Dit beleid beschrijft:

 • de soorten informatie die we over u kunnen verzamelen wanneer u onze website bezoekt of gebruikt, ecarstrade.com en andere onlinediensten (gezamenlijk onze 'diensten');
 • onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en openbaar maken van die informatie.


Dit beleid is alleen van toepassing op informatie die we verzamelen via onze diensten en in de elektronische communicatie die via of in verband met onze diensten wordt verzonden.

Termen en definities

 1. Gegevens: alle informatie die u via deze website aan eCarsTrade verstrekt.
 2. Cookies: klein tekstbestand dat wij op uw computer plaatsen wanneer u bepaalde pagina's van deze website bezoekt. Meer details over cookies en hoe wij deze gebruiken vindt u in de clausule 'cookiebeleid'.
 3. eCarsTrade -  wij of ons - de website beheerd door Solaf BVBA, met maatschappelijke zetel te Walravensbosstraat 200, 3090 Overijse, België en met BTW BE 0889.569.677.
 4. Gebruiker of 'u' of 'uw' verwijst naar u als gebruiker van de diensten. Een gebruiker is iemand die toegang heeft tot of gebruik maakt van de diensten met als doel het delen, weergeven, hosten, publiceren, transacties uitvoeren, uploaden van informatie of het bekijken van foto's. 'Gebruiker' omvat ook andere personen die gezamenlijk deelnemen aan het gebruik van de diensten.
 5. Gebruikersaccount: is een afzonderlijk onderdeel van de website en bevat informatie die eCarsTrade.com nodig heeft tijdens registratie.
 6. Inhoud: omvat (maar is niet beperkt tot) afbeeldingen, foto's, audio, video, locatiegegevens, 'plaatsen in de buurt' en alle andere vormen van informatie of gegevens.


eCarsTrade.com kwalificeert als gegevensbeheerder onder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming (de 'AVG')). Als zodanig streven wij ernaar te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die de AVG voor gegevensbeheerders met zich meebrengt.

eCarsTrade.com streeft ernaar om haar bezoekers en gebruikers de vele voordelen van internettechnologie te bieden en een interactieve en gepersonaliseerde ervaring te bieden. Voor deze doeleinden kunnen wij, van eCarsTrade.com, persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken zoals uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, enz., die onderworpen zijn aan de voorwaarden van dit privacybeleid. Wij tolereren geen spam, en wij veronderstellen dat u evenmin spam wilt ontvangen. Wij zullen uw e-mailadres daarom nooit verkopen, ruilen of verhuren aan ongeautoriseerde derden.

Gegevens die we verzamelen

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE VAN ONZE GEBRUIKERS?

eCarsTrade.com kan informatie van en over haar gebruikers verzamelen en gebruiken. Wij verzamelen alleen gegevens die essentieel zijn voor onze activiteiten en die ons in staat stellen u een betere gebruikerservaring te bieden.

De informatie waarmee de persoon kan worden geïdentificeerd, kan gegevens omvatten die de gebruiker vrijwillig invoert, gebruikt of verstrekt bij het gebruik van de diensten van de eCarsTrade.com-website, of verstrekt bij het aanmaken van een gebruikersaccount. eCarsTrade.com verzamelt en gebruikt de informatie voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid, evenals om nieuwe diensten aan de gebruiker aan te bieden of om hem vertrouwd te maken met nieuwe functionaliteiten op de website.

We kunnen ook bepaalde tools voor het volgen van prestaties gebruiken, zoals Google Analytics. Door het gebruik van Google Analytics verzamelen wij informatie over uw gedrag en voorkeuren bij het gebruik van ons onlineplatform.

We verzamelen twee soorten informatie van en over onze gebruikers, waaronder informatie:

 • waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden; en/of
 • over uw internetverbinding, de apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten en uw gebruiksgegevens (d.w.z. uw internetprovider).


De informatie die we op of via onze diensten verzamelen, kan het volgende omvatten:

 1. Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij gegevens, waaronder de bezochte pagina's, browsertype, besturingssysteem, URL-gegevens, taal en apparaat-ID om uw gebruikerservaring te verbeteren. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming en deze gegevens worden gedurende een periode van 365 dagen bewaard.
   
 2. Bij de registratie van een nieuwe klant verwerken we uw voornaam, achternaam, contactgegevens en communicatiegegevens als onderdeel van onze Know Your Customer (KYC)-vereisten. Daarnaast verwerken wij uw bedrijfsgegevens, waaronder de naam, het land, de btw, het jaar van registratie, het bedrijfstype en het aantal gekochte auto’s per maand. Deze verwerking is noodzakelijk vanwege wettelijke verplichtingen en wij bewaren deze gegevens gedurende 10 jaar.
   
 3. Bij het verzenden van directe communicatie, zoals e-mails en sms, verwerken wij uw e-mailadres en telefoonnummer om u te informeren over de aankoopstatus, kortingen en andere relevante informatie. Deze verwerking vindt plaats op basis van uw toestemming en onze legitieme belangen, en de gegevens worden gedurende 10 jaar bewaard.
   
 4. Bij het reageren op contactverzoeken verwerken wij uw voornaam, e-mailadres en telefoonnummer om u te helpen met uw vragen. De wettelijke basis voor deze verwerking omvat het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en contractuele gronden, en de gegevens worden gedurende een periode van 10 jaar bewaard.
   
 5. Voor het genereren van documenten zoals proforma-facturen en ophaalmachtigingen (PUA), verwerken we uw btw-nummer en bedrijfsnaam als onderdeel van onze contractuele verplichtingen. Deze gegevens worden 10 jaar bewaard en zijn gerechtvaardigd door wettelijke verplichtingen en contractuele gronden.
   
 6. Wanneer een auto wordt opgehaald, verwerken wij de gegevens van de persoon of het bedrijf die de auto ophaalt, waaronder de naam, achternaam, bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens. Dit is noodzakelijk voor het nakomen van contractuele verplichtingen en is gebaseerd op onze legitieme belangen. Deze gegevens worden 10 jaar bewaard.


2. HOE VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN GEBRUIKERS?

Hoe wij informatie verzamelen en opslaan hangt af van de pagina's die u bezoekt, de activiteiten waaraan u wilt deelnemen en de geleverde diensten. We kunnen u bijvoorbeeld vragen om informatie te verstrekken wanneer u zich registreert voor toegang tot bepaalde delen van onze website, een gebruikersaccount aanmaakt of bepaalde functies aanvraagt, zoals e-mailnieuwsbrieven. Zoals de meeste websites verzamelt eCarsTrade.com ook automatisch informatie door het gebruik van elektronische hulpmiddelen die transparant kunnen zijn voor onze bezoekers en gebruikers. We kunnen bijvoorbeeld de naam van uw internetprovider registreren.


3. WAT DOEN WIJ MET DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN?

Net als andere websites verzamelen wij informatie om uw bezoek te verbeteren en meer geïndividualiseerde inhoud te leveren. Wij respecteren uw privacy en delen uw gegevens met niemand, behalve in gevallen waarin dat noodzakelijk blijkt.
We bewaren de informatie die we van u verzamelen voor een periode van maximaal 10/tien/ jaar, of minder als dit niet langer nodig is voor het leveren van de eCarsTrade.com-diensten aan u. Na het verstrijken van deze periode verbinden wij ons ertoe alle informatie die wij van u hebben verzameld, te verwijderen.

Geaggregeerde informatie en informatie die u niet persoonlijk identificeert, kan op vele manieren worden gebruikt. eCarsTrade.com kan bijvoorbeeld informatie over uw gebruikspatronen op de website combineren met soortgelijke informatie verkregen van andere gebruikers om onze site en diensten te helpen verbeteren (bijvoorbeeld om te ontdekken welke pagina's het meest worden bezocht of welke functies gebruikers het meest aantrekkelijk vinden). Deze informatie bevat geen informatie over u en staat niemand toe u individueel te identificeren. We kunnen persoonlijk identificeerbare informatie, verzameld op de website, gebruiken om met u te communiceren over uw registratie- en aanpassingsvoorkeuren; onze servicevoorwaarden en privacybeleid; diensten en producten aangeboden door of via de website; en andere onderwerpen waarvan wij denken dat u deze wellicht interessant vindt. Persoonlijk identificeerbare informatie verzameld door eCarsTrade.com kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot websitebeheer, probleemoplossing, verwerking van e-commercetransacties en andere communicatie met u.


4. BEKENDMAKING

eCarsTrade.com zal geen informatie over u overdragen aan derden met als doel het aanbieden of faciliteren van advertenties van derden. Wij verkopen geen informatie over u. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we uw accountgegevens met derden delen, waaronder: (1) met uw toestemming; (2) aan een dienstverlener of partner die voldoet aan onze normen voor gegevensbescherming. Als we uw gegevens gaan delen als reactie op een juridische procedure, stellen we u hiervan op de hoogte zodat u dit kunt aanvechten (bijvoorbeeld door tussenkomst van de rechter te zoeken), tenzij dit bij wet verboden is of wij van mening zijn dat dit anderen in gevaar kan brengen. Wij zullen bezwaar maken tegen verzoeken om informatie over gebruikers van onze diensten waarvan wij menen dat deze ongepast zijn. Bepaalde derde partijen die technische ondersteuning bieden voor de werking van onze website (bijvoorbeeld onze webhostingservice) hebben mogelijk toegang tot dergelijke informatie.


5. RECHT OP INTREKKING VAN TOESTEMMING

U kunt uw toestemming voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment intrekken. Neem hiervoor contact met ons op via [email protected]


6. WIJZIGING OF HERZIENING VAN INFORMATIE

Als u de persoonlijke gegevens die wij van u hebben verzameld wilt bekijken, wijzigen of verwijderen, of als u uw account heeft ingediend of permanent wilt verwijderen, neem dan contact met ons op.
 

7. TOEGANG TOT EN CORRIGERING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE.

We ondernemen redelijke stappen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, evenals eventuele daaropvolgende updates, nauwkeurig vast te leggen.

Wij moedigen u aan om de persoonlijke informatie die wij over u bijhouden, te bekijken, bij te werken en te corrigeren. U kunt ons verzoeken persoonlijke gegevens over u te verwijderen die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn voor legitieme doeleinden, of die worden verwerkt op een manier die in strijd is met toepasselijke wettelijke vereisten.


8. VEILIGHEID: HOE BESCHERMEN WIJ UW INFORMATIE?

eCarsTrade.com is geregistreerd als beheerder van persoonlijke gegevens overeenkomstig de wetgeving van de Europese Unie.

Wij hebben passende maatregelen genomen in de vorm van verschillende technische, fysieke en andere middelen, waaronder maar niet beperkt tot maatregelen met betrekking tot de beveiliging van onze elektronische systemen en databases. Deze middelen zijn gericht op het verbeteren van de integriteit en veiligheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen en bewaren. Houd er echter rekening mee dat zelfs de beste veiligheidsmaatregelen niet de volledige eliminatie van alle risico's kunnen garanderen. Als we kennis krijgen van een overtreding, inbreuk of gevaar voor een inbreuk op onze beveiligingssystemen, zullen we proberen u elektronisch op de hoogte te stellen, zodat tijdige en passende beschermende maatregelen kunnen worden genomen. Behalve dat we u per e-mail informeren, kunnen we ook een kennisgeving via de website plaatsen als er een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt.

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is voor ons van het grootste belang. We beoordelen en streven ernaar onze beveiligingsmaatregelen regelmatig te verbeteren.

Als we een inbreuk op onze veiligheidsmaatregelen ontdekken, die mogelijk schade aan u als individu kan toebrengen, zullen wij u hiervan zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen.


9. CONTROLE VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos kennis te nemen van uw persoonlijke gegevens en ons gebruik van die persoonlijke gegevens. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. In een aantal gevallen genoemd in de AVG kunt u ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daarvoor ernstige en legitieme redenen heeft die zwaarder wegen dan onze noodzaak om uw gegevens te verwerken. U heeft tevens altijd het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zelfs zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken.

U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected] of via het contactformulier op onze website.


10. BEËINDIGING

Zoals vermeld kunt u op elk moment de persoonlijke informatie die wij over u bijhouden bekijken of wijzigen door contact op te nemen met eCarsTrade.com. Op uw verzoek zullen wij uw contactgegevens en persoonlijke gegevens uit onze actieve databases verwijderen.

Dit privacybeleid is van kracht totdat het door een van de partijen wordt beëindigd. Als u er niet langer mee instemt gebonden te zijn aan dit privacybeleid, moet u het gebruik van de eCarsTrade.com-website staken. Als u ontevreden bent over eCarsTrade.com, de inhoud ervan of een van deze voorwaarden, bepalingen en beleidsmaatregelen, is uw enige rechtsmiddel het stopzetten van het gebruik van de website. eCarsTrade.com behoudt zich het recht voor om uw toegang tot en gebruik van de website, of delen daarvan, zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of op te schorten, als wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat dergelijk gebruik in strijd is met toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor onze belangen of de belangen van een andere persoon of entiteit, of waar eCarsTrade.com redenen heeft om aan te nemen dat het gebruik ervan in strijd is met dit privacybeleid of de gebruiksvoorwaarden.


11. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

eCarsTrade.com behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Controleer deze pagina regelmatig op wijzigingen. Uw gebruik van de diensten na een dergelijke wijziging of wijziging in het privacybeleid wordt beschouwd als uw uitdrukkelijke aanvaarding van een dergelijk gewijzigd/gewijzigd privacybeleid en een erkenning gebonden te zijn aan een dergelijk gewijzigd/gewijzigd privacybeleid. Informatie die is verzameld voordat een wijziging is geplaatst, zal worden gebruikt in overeenstemming met de regels en wetten die van toepassing waren op het moment dat de informatie werd verzameld.


12. TOEPASSELIJK RECHT

Dit privacybeleid en het gebruik van de website worden beheerst door de wetten van België. Partijen verbinden zich ertoe eerst te proberen het geschil door middel van onderhandelingen op te lossen. Als de partijen er niet in slagen om via onderhandelingen tot een minnelijke schikking te komen, stemt eCarsTrade.com ermee in het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van België.


13. AUTEURSRECHTEN

De auteursrechten van onze website zijn eigendom van eCarsTrade.com.

Teksten, afbeeldingen, foto's, animaties, video's en clips, zichtbaar op de website, vallen onder het auteursrecht en maken deel uit van het intellectuele eigendom van eCarsTrade.com. Deze mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt, gepresenteerd of weergegeven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van eCarsTrade.com. Elke verspreiding van bestanden, verkregen door de gebruikers onder de algemene voorwaarden van de website, of van delen van dergelijke bestanden, vormt een overtreding van de relevante wetten ter bescherming van intellectueel eigendom en wordt vervolgd door de wet.

Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of gebruiksrecht als handelsmerk zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van eCarsTrade.com.


14. CONTACT

Als u van mening bent dat eCarsTrade.com zich niet aan dit privacybeleid houdt, kunt u, om een vraag te beantwoorden, een klacht over de website of de eCarsTrade.com-diensten op te lossen, of om verdere informatie over de diensten te ontvangen, contact opnemen met eCarsTrade.com via e-mail naar [email protected]

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (GBA) op de volgende adressen.

Autoriteit voor gegevensbescherming
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

[email protected]

Dit doet geen afbreuk aan een beroep bij een burgerlijke rechtbank.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Cookiebeleid

Deze website kan bepaalde cookies plaatsen op het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij plaatsen op uw computer of het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.

Wij gebruiken cookies om uw ervaring tijdens het gebruik van onze website te verbeteren. Ook kunnen wij cookies gebruiken om ons dienstenaanbod te verbeteren. eCarsTrade heeft deze cookies zorgvuldig uitgekozen en stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt beschermd en gerespecteerd.

Voordat de website cookies op uw computer plaatst, ziet u een berichtenbalk waarin u om toestemming wordt gevraagd om deze cookies in te stellen. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies, stelt u eCarsTrade in staat u een betere ervaring en diensten te bieden. U kunt desgewenst uw toestemming voor het plaatsen van cookies weigeren. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies van de website niet volledig of zoals bedoeld functioneren.

Deze website kan de volgende cookies plaatsen:

Strikt noodzakelijke cookies (6)

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Wij gebruiken sessiecookies om uw voorkeuren te onthouden en uw sessie te behouden terwijl u onze website gebruikt.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

__stripe_mid

Stripe

Deze cookie is noodzakelijk voor het uitvoeren van creditcardtransacties op de website. De dienst wordt geleverd door
Stripe.com maakt online transacties mogelijk zonder creditcardgegevens op te slaan.

1 jaar

__stripe_sid

Stripe

Deze cookie is noodzakelijk voor het uitvoeren van creditcardtransacties op de website. De dienst wordt geleverd door
Stripe.com maakt online transacties mogelijk zonder creditcardgegevens op te slaan.

1 dag

M

Stripe

Bepaalt het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website. Hierdoor kan de website dienovereenkomstig worden opgemaakt.

2 jaar

PHPSESSID

ecarstrade.com

Behoudt de status van de gebruikerssessie voor alle paginaverzoeken.

Sessie

rc::een

google.com

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om zo geldige rapporten te kunnen maken over het gebruik van de website.

Volhardend

rc::c

google.com

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.

Sessie


Functionele cookies (2)

Onderstaande cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website,

voorkeuren en behouden van uw sessie terwijl u onze website gebruikt.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

LANG

ecarstrade.com

Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website

29 dagen

VeilingenLab

ecarstrade.com

Onthoudt het door de gebruiker geselecteerde aantal auto's per pagina

29 dagen


Analytische cookies (13)

De hieronder genoemde cookies zijn analytische cookies. Dit zijn cookies die worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en onze producten.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

_vw_tab_guid

Google Tagmanager

Registreert gegevens over het websitegedrag van bezoekers. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en website-optimalisatie

Sessie

_ga

Google Analytics

De cookie wordt gebruikt voor Google Analytics en verzamelt gebruikersonderscheidende gegevens en informatie over websitebezoekers

2 jaar

_gat

Google Analytics

Gebruikt door Google Analytics om de verzoeksnelheid te verlagen

1 dag

_gid

Google Analytics

Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport over hoe de website het doet. De verzamelde gegevens, waaronder het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de bezochte pagina's, worden anoniem verzameld.

1 dag

_hjAbsoluteSessionInProgress

HotJar

Deze cookie wordt gebruikt om te tellen hoe vaak een website door verschillende bezoekers is bezocht. Dit gebeurt door de bezoeker een ID toe te kennen, zodat de bezoeker niet tweemaal wordt geregistreerd.

1 dag

_hjid

HotJar

Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen voor statistische doeleinden.

1 jaar

_hjIncludedInPageviewSample

HotJar

Bepaalt of de navigatie van de gebruiker in een bepaalde statistische plaatshouder moet worden geregistreerd.

1 dag

_ym_d

Yandex Metrica

Bevat de datum van het eerste bezoek van de bezoeker aan de website.

1 jaar

_ym_isad

Yandex Metrica

Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen of de bezoeker adblockersoftware in zijn browser heeft. Deze informatie kan worden gebruikt om website-inhoud ontoegankelijk te maken voor bezoekers als de website wordt gefinancierd met advertenties van derden.

1 dag

_ym_retryReqs

Yandex Metrica

Registreert statistische gegevens over het gedrag van gebruikers op de website. Gebruikt voor interne analyses door de websitebeheerder.

Volhardend

_ym_uid

Yandex Metrica

Deze cookie wordt gebruikt om niet-persoonlijke informatie te verzamelen over het websitegedrag van de bezoeker en niet-persoonlijke bezoekersstatistieken.

1 jaar

yandexuid

Yandex Metrica

Registreert gegevens over het websitegedrag van bezoekers. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en website-optimalisatie.

1 jaar

ymex

Yandex Metrica

Registreert gegevens over het websitegedrag van bezoekers. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en website-optimalisatie.

1 jaar


Marketingcookies (17)

Cookies die door ons worden gebruikt om uw surfervaring te verbeteren en uw voorkeuren te leren kennen, zodat wij onze marketingstrategie kunnen verbeteren en u aanbiedingen op maat te kunnen doen.

Als u onze website bezoekt, kunt u cookies in uw internetbrowser in- of uitschakelen. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Voor meer details kunt u de instellingen van uw browser controleren. U kunt er op elk moment voor kiezen om cookies te verwijderen in uw browserinstellingen.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

__ptq.gif

HubSpot

Verzendt gegevens naar het marketingplatform Hubspot over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Volgt de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Sessie

_ym_metrika_enabled

Yandex Metrica

Deze cookie wordt gebruikt om gegevens te verzamelen over het gedrag van de bezoeker op de website. Deze informatie kan worden gebruikt om de bezoeker toe te wijzen aan een bezoekerssegment, op basis van gemeenschappelijke voorkeuren.

1 dag

i

Yandex Metrica

Yandex Metrica-cookies die worden gebruikt voor het identificeren van sitegebruikers

10 jaar

IDE

doubleclick.net

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder, met als doel de effectiviteit van een advertentie te meten en gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

1 jaar

metrika_enabled

Google Tagmanager

Wordt gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.

1 dag

test_cookie

doubleclick.net

Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

 

BEZOEKER_INFO1_LIVE

youtube.com

Probeert de bandbreedte van de gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.

179 dagen

webvisor/56122741

Yandex

Deze cookie wordt gebruikt om gegevens te verzamelen over het gedrag van de bezoeker op de website. Deze informatie kan worden gebruikt om de bezoeker toe te wijzen aan een bezoekerssegment, op basis van gemeenschappelijke voorkeuren.

Sessie

yabs-sid

Google Tagmanager

Registreert gegevens over het websitegedrag van bezoekers. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en website-optimalisatie.

Sessie

YSC

youtube.com

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.

Sessie

yt-remote-cast geïnstalleerd

youtube.com

Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video

Sessie

yt-op afstand verbonden apparaten

youtube.com

Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video

Volhardend

yt-remote-apparaat-id

youtube.com

Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video

Volhardend

yt-remote-fast-check-periode

youtube.com

Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video

Sessie

yt-remote-sessie-app

youtube.com

Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video

Sessie

yt-remote-sessienaam

youtube.com

Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.

Sessie

joepie

Yandex

Verzamelt informatie over gebruikersgedrag op meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties op de website te optimaliseren.

1 jaar


Vrijwaring

Dit overzicht van cookies is een momentopname. eCarsTrade streeft ernaar deze lijst zo actueel mogelijk te houden. Gezien het dynamische karakter van internet en de vele (externe) partijen die daarbij betrokken zijn, kan het echter gebeuren dat niet altijd alle huidige cookies vermeld staan.


Laden
Loading